برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
تکریم و معارفه
به گزارش پایگاه خبری وب دا آذربایجان غربی

تکریم و معارفه

جانشین کانون بسیج جامعه پزشکی ستاد دانشگاه و سرپرست بسیج جامعه پزشکی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی تدبیر منصوب شدند .

تنظیمات قالب