English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٨
( دکتر آقازاده : اهتمام جدی برای برقراری سیستم نظام ارجاع را داریم ) ( رئیس هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان : آن چیزی که می ماند کار خوب و فکر خوب است )


دکتر علی افشانی
مدیریت روابط عمومی دانشگاه

 


صادق حاجی حمزه لو
کارشناس

 


روحیه خدادادی
کارشناس ، خبرنگار

 


رحمان نزهتی
امور اجرایی

 


حسن نوری
عکاس،فیلم بردار